#
#
#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

Důležité odkazy a kontakty na úřady v okolí

Obecní úřad doporučuje občanům níže uvedené kontakty pro řešení různých životních situací.

  • Policie ČR - volejte 158
  • Záchraná služba volejte 155
  • Hasičský záchraný sbor 150


Plzeňský kraj (www.kr-plzensky.cz)
Internetový portál plzeňského kraje.

Nejvyšší správní soud ČR (www.nssoud.cz)
Vrcholný soudní orgán ve věcech patřících do pravomoci soudů ve správním soudnictví.

Nejvyšší soud ČR (www.nsoud.cz)
Základní informace o organizaci a činnosti soudu, jeho historii a složení. Součástí stránek jsou i rozhodnutí soudu.

Obchodní rejstřík (www.obchodnirejstrik.cz)
On-line vyhledávání informací v obchodním rejstříku.

Živnostenský rejstřík (www.zivnostenskyrejstrik.cz)
On-line vyhledávání informací v obchodním rejstříku.

Ústavní soud České republiky (http://www.concourt.cz)
Informace o jednáních a rozhodnutích Ústavního soudu ČR.

Pražský Hrad (www.hrad.cz)
Oficiální stránky prezidenta ČR a Pražského hradu. Stránky obsahují veškeré informace o aktivitách hlavy státu a o České republice. Rovněž jsou zde informace o významné české kulturní památce - Pražském hradu.

Úřad vlády ČR (www.vlada.cz)
Vláda České republiky. Sekce předsedy vlády, Kancelář 1. místopředsedy vlády, Místopředseda vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje, Místopředseda vlády - předseda Legislativní rady vlády, Vedoucí Úřadu vlády ČR.

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (www.psp.cz)
Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky.

Senát Parlamentu ČR (www.senat.cz)
Senát parlamentu České republiky.

Ministerstvo dopravy (www.mdcr.cz)
Všeobecné činnosti veřejné správy.

Ministerstvo financí (www.mfcr.cz)
Všeobecné činnosti veřejné správy.

Ministerstvo kultury (www.mkcr.cz)
Všeobecné činnosti veřejné správy.

Ministerstvo obrany (www.army.cz)
Všeobecné činnosti veřejné správy.

Ministerstvo pro místní rozvoj (www.mmr.cz)
Všeobecné činnosti veřejné správy.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz)
Všeobecné činnosti veřejné správy.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz)
Všeobecné činnosti veřejné správy.

Ministerstvo spravedlnosti (www.justice.cz)
Ústřední orgán státní správy.

Ministerstvo vnitra (www.mvcr.cz)
Všeobecné činnosti veřejné správy.

Ministerstvo zahraničních věcí (www.mfa.cz)
Všeobecné činnosti veřejné správy.

Ministerstvo zdravotnictví (www.mzcr.cz)
Všeobecné činnosti veřejné správy.

Ministerstvo zemědělství (www.mze.cz)
Všeobecné činnosti veřejné správy.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (www.msmt.cz)
Všeobecné činnosti veřejné správy.

Ministerstvo životního prostředí (www.env.cz)
Všeobecné činnosti veřejné správy.