#
#
#
#
Odeslat stránku e-mailem

Navigace

Obsah

RYBNICE A JILMY

 

Jilm habrolistý je původním stromem naší krajiny, rostoucí dříve ve smíšených lesích i samostatných porostech, který téměř vyhynul. Je nenáročnou dřevinou, která roste všude s výjimkou vysokohorských oblastí. Býval hojný zejména v lužních lesích a při řekách, protože potřebuje dostatek vláhy. Je opadavým stromem, který dorůstá 30 - 40m výšky. Koruna bývá značně mnohotvárná, u typického tvaru většinou vysoce klenutá, přitom však dosti úzká.(2). Býval pěstovaný jako významná lesnická dřevina Evropy. Dřevo bylo pro charakteristickou kresbu a lesk oblíbeno v nábytkářství, koláři z něj vyráběli kola žebřiňáků a vyráběly se z něj i pažby pušek. Trvanlivé dřevo bývalo používáno ke stavbě lodí a vodních staveb. (3).

 

Když však na něj přišla ve dvacátých letech minulého století pohroma v podobě neznámé choroby, nevěděl si nikdo rady. Nemoc dostala jméno grafióza, také se jí říkalo holandská nemoc jilmů. Způsobuje ji druh houby, ucpávající vodivá pletiva: stromům prosychají větve a v důsledku ucpání pletiv usychají na nedostatek vody postupně celé stromy. Houba navíc šíří jedovaté látky a oslabené stromy nemají sílu s nemocí bojovat. Nákazu rychle šířili brouci bělokazové (rod Scolytus), kteří se zažírají do kmenů stromů. První vlna nemoci postupně slábla, ale pohroma neskončila. V sedmdesátých letech byl na světě nový klon nemoci jilmů, ještě horší a útočnější než předešlá varianta. V celé Evropě hynuly stromy nevídaným tempem, a dokonce i odborníci se v té době domnívali, že některé druhy jilmu nenávratně vyhynou.

Proto se stromy přestaly do výsadeb používat – než riskovat, že za pár let bude nutné kompozici přebudovat a výsadbu obnovit, raději jilm nevysazovat. Tohle přesvědčení většiny zahradníků a zahradních architektů stálo jilmy několik desetiletí existence. (1).

Druh je nyní z hlediska ohrožení v ČR řazen do kategorie C4 (vzácnější taxon vyžadující další pozornost). V Německu je silně ohroženým druhem. (4)

 

V těsné blízkosti naší obce roste jeden z těchto nádherných stromů. Je impozantní dominantou zdejších polí. Při pátrání po jeho původu jsem se dověděla, že stojí na bývalém rozcestí, kde se říkávalo U Trojice. Dřevěná cedule s tímto nápisem je zatlučena do kůry stromu a ještě nedávno na ní visíval dřevěný růženec, který se ale již stářím rozpadl. Na otázku ohledně stáří jilmu, položenou jednomu z nejstarších pamětníků v naší obci, panu Václavu Hercíkovi, který již překročil devadesát let, odpověděl: „Ten tu stojí, co já pamatuju...“ Podobnou odpověď jsem dostala od vlastníka pozemku, na němž jilm stojí, pana Jiřího Vopata: „To už můj táta říkal, že tam stojí hrozně let. Zemědělci ho kolikrát oborávali (když už byly zaorané cesty), aby mu zničili kořeny. “

Z výše uvedeného se dá tedy předpokládat, že tento strom může být minimálně 150 let starý.

Při pátrání v místní Rybnické kronice se mi bohužel o jilmu U trojice nepodařilo najít žádné záznamy. Zaujala mne tam však zmínka o jiných jilmech, které také stávaly nedaleko Rybnice:

„ Při vozové cestě vedoucí do Plas, stály na vyvýšenině 3 jilmové stromy. Ty vsadili r.1873 manželé Tupých z Plas a umístili mezi ně bitý kříž s kamenným podstavcem na památku svých 3 dcer, které jim v jednom roce za sebou, jsouce již odrostlejší, zemřely. Památka tato byla neznámým pachatelem zničena a to kříž rozbit a kameny rozházeny. Byl učiněn pokus o znovuzřízení, ale dílo bylo opět zničeno.

3 vzrostlé jilmy tam rostly až asi do r. 1950. Když se však stavělo a rozšiřovalo letiště, byly poraženy a vozová cesta vedoucí do Plas, zrušena. Dle pověstí po této cestě táhl Jan Žižka se svým vojskem na Tachov.“

 

Dne 8.4.2017 občané Rybnice vysadili nový jilm (49.906728 N, 13.366157 E) v blízkosti rozcestí, na dohled od jilmu U Trojice. Kéž by se mu dařilo stejně dobře…

 

MUDr. Kateřina Kuraková

 

1. https://abecedazahrady.dama.cz/clanek/jilm-se-vraci-do-zahrad

2. http://vkskaut.blog.cz/0703/jilm-habrolisty

3. https://www.zoopraha.cz/flora/listnate-dreviny/10676-jilm-habrolisty

4. http://colee-rostliny.4fan.cz/cz/rostlina/Jilm%20habrolist%C3%BD